Thursday, December 4, 2014

Tahniah Rakyat Malaysia Penyumbaang Kedua Terbesar Untuk Palestin

Palestinian children play on a swing on the first day of the Muslim Eid al-Adha holiday in Beit Hanoun town in the northern Gaza Strip

Rakyat Malaysia mungkin antara penderma yang mulia di dunia untuk perjuangan rakyat Palestin, setelah menderma sekurang-kurangnya RM20 juta dalam masa kurang sebulan semasa perayaan Ramadan yang lalu.

Daripada jumlah ini, sebanyak RM7 juta telah diberikan kepada kerajaan Palestin, meletakkan Malaysia di belakang Qatar yang memberikan RM9 juta, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Awang Suffian Awang Piut.

Kumpulan amal tempatan Palestin mengumpul RM20 juta antara 8 Julai dan seminggu selepas Hari Raya Aidilfitri yang jatuh pada 29 Julai, katanya.

“Qatar setakat ini telah diberikan RM9 juta kepada rakyat Palestin, sementara kami telah diberikan RM7 juta. Kami sedang dalam proses menyerahkan RM13 juta kepada Kerajaan Perpaduan Palestin, “Awang Suffian kepada pemberita di Universiti Putra Malaysia di Serdang pada malam Jumaat.

UPM telah menjadi tuan rumah majlis makan malam kutipan dana Aman Palestin, yang dikumpul RM30,000 lain malam itu.

Awang Suffian berkata jumlah wang yang diberikan oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya boleh menjadi lebih tinggi apabila derma yang diterima oleh kumpulan amal lain ditambah bersama-sama.

Aman Malaysia, yang merupakan salah satu kumpulan kebajikan terbesar mengumpul dana untuk Palestin di sini, berlari kempen derma pada ketinggian maut 52 hari perang Israel di mana bekas mengebom dan menyerang Gaza, kawasan yang separuh saiz Ipoh.

Palestin Kementerian Kesihatan dianggarkan bahawa lebih 2,100 penduduk Gaza terbunuh dalam perang, separuh daripada mereka kanak-kanak.

Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pesawat Israel telah menyamakan kedudukan beberapa 18,000 rumah dan markah sekolah, masjid dan kemudahan awam seperti penjanaan tenaga dan rawatan air tumbuh-tumbuhan.

Kejayaan pemacu dana kecemasan Aman Palestin telah mendorong kumpulan untuk memulakan dana lain untuk membantu membina semula bahagian Gaza yang telah musnah pada bulan Julai.

Awang Suffian berkata kumpulan itu bertujuan untuk mengumpul RM50 juta dengan Ramadan tahun depan.

“Memandangkan sokongan yang besar yang kami terima daripada kempen bantuan kecemasan, kita boleh mencapai sasaran RM50 juta.

“Wang itu akan digunakan untuk membina semula rumah-rumah, hospital, masjid, sekolah-sekolah dan membersihkan runtuhan dari pencerobohan.”

Awang Suffian berkata, PBB menganggarkan AS $ 6 bilion (RM20 bilion) yang diperlukan untuk membina semula infrastruktur yang rosak di Gaza. – 5 oktober 2014.

sumber: www.themalaysianinsider.com

Malaysians may be among the world’s most generous donors to the Palestinian cause, having donated at least RM20 million in just under a month during the last Ramadan festival.

Of this, RM7 million has already been given to the Palestinian government, putting Malaysia just behind Qatar which gave RM9 million, according to Aman Palestine chief executive officer Awang Suffian Awang Piut.

The local charity group for Palestine collected the RM20 million between July 8 and a week after Hari Raya Aidilfitri which fell on July 29, he said.

“Qatar has so far given RM9 million to the Palestinians, while we have given RM7 million. We are in the process of handing over the RM13 million to the Palestinian Unity Government,” Awang Suffian told reporters at Universiti Putra Malaysia in Serdang on Friday night.
UPM had hosted a fundraising dinner for Aman Palestin, which collected another RM30,000 that night.

Awang Suffian said the total amount of money given by Malaysians as a whole could be even higher when donations received by other charity groups are added together.

Aman Malaysia, which is one of the largest charity groups collecting funds for Palestine here, ran its donation drive at the height of Israel’s deadly 52-day
war in which the former bombed and invaded the Gaza strip, an area half the size of Ipoh.

The Palestinian Health Ministry estimated that over 2,100 Gazans were killed in the war, half of them children.

According to the United Nations, Israeli planes have levelled some 18,000 homes and scores of schools, mosques and public facilities such as power generation and water treatment plants.

The success of Aman Palestin’s emergency fund drive has motivated the group to start another fund to help rebuild parts of Gaza that were destroyed in July.

Awang Suffian said the group aims to collect RM50 million by Ramadan next year.

“Given the enormous support we received from our emergency aid campaign, we could reach our target of RM50 million.

“The money will be used to rebuild homes, hospitals, mosques, schools and clear the rubble from the invasion.”

Awang Suffian said the UN had estimated that US$6 billion (RM20 billion) would be needed to rebuild the damaged infrastructure in Gaza. – October 5, 2014.0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...